да у вас батенька раз, два...Да у вас батенька раз,два... Раздвоение.